Kutsumaton vieras

1 Sam 30:3-6 Kun Daavid miehinensä tuli kaupunkiin, niin katso, se oli tulella poltettu, ja heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä oli otettu vangiksi. Silloin Daavid ja väki, joka oli hänen kanssaan, korottivat äänensä ja itkivät, kunnes eivät enää jaksaneet itkeä. Vangiksi oli otettu myös Daavidin molemmat vaimot, jisreeliläinen Ahinoam ja Abigail, karmelilaisen Naabalin vaimo. Ja Daavid joutui suureen hätään, sillä kansa aikoi kivittää hänet: niin katkeroitunut oli koko kansa, kukin poikiensa ja tyttäriensä tähden. Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa.

Vihollinen tuo kutsumaton vieras saa aikaan hajaannusta, se jättää jälkeensä savuavan kaupungin! Ei varmasti osannut Daavid ennakoida tätä tilannetta, vaan se tuli yllättäen ja aivan puskista! Se haluaa että sydämemme katkeroituisi ja että me sisimmässämme nousemme kapinaan Jumalaa vastaan. Se tahtoo että meitä ajaa eteenpäin katkerasta sydämestä nouseva viha ja kosto, kuinka näin voi tapahtua? Epäoikeudenmukainen tilanne voi helposti johtaa siihen, että me otamme oikeuden omiin käsiimme.

"Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa." Ei varmasti ollut Daavidilla vastauksia kysymyksiin, miksi näin tapahtui tai miten Herra sen salli? Vaikean tilanteen keskellä hän kysyy neuvoa Jumalalta: "ajanko takaa tuota rosvojoukkoa ja saavutanko minä sen"? Herra vastasi Daavidille: "Saavutat ja pelastat pelastettavat".

Meidänkin elämään tuo kutsumaton vieras tulee yllättäen, mutta me voitamme pahan hyvällä ja rohkaisemme mielemme Jumalassamme! Me nousemme Pyhässä Hengessä ylös ja etsimme vastausta ja ratkaisua tilanteeseen Jumalalta. Herra antaa meille voiton! Jumala sanoo aina sen viimeisen sanan, näytti sitten tilanne miltä tahansa meidän silmiimme. Aina kun me sydämessämme haluamme tehdä Jumalan tahdon mukaan, Hän johdattaa meidät voittoon vääristä ja pahoista asioista!

Markus Järvinen

Kalastamassa

Sain rukouksessa sydämelleni ilmestyksen, siinä mies kalliolla onkii odottaen saalista innokkaana ja toiveikkaana. Aikaa kuluu eikä saalista tule, miehen olemus muuttuu alakuloiseksi ja pää painuu kumaraan. Aikaa kuluu edelleen ja nyt mies pää kumarassa istuu onki kädessä ja siima vedessä. Voisi sanoa hänen olevan toivoton, eikä osaa edes odottaa enää mitään saavansa. Aikaa kuluu ja nyt mies on laskenut ongen kädestään vierelleen, eikä edes katso merelle, vaan pää kumarassa jalkojensa välissä, mutta siima on edelleen vedessä. Sitten onki miehen vierellä alkaa liikkumaan, toivoa ja intoa täynnä mies nappaa ongen käteensä ja ponnahtaa pystyyn iloiten!

Tämä on monen uskovan tilanne, vuosia ovat rukoilleet läheisten puolesta odottaen, että Jumala antaa saalista. Vuosia evankeliumin ja julistuksen parissa palvelleet ovat odottaneet sadetta Herralta, herätystä. Moni ei osaa enää odottaa eikä toivoa, vaan istuvat pää kumarassa, kun onki ei ole edes liikahtanut. Moni tänä päivänä ajattelee, että Jumalan välitöntä johdatusta ei edes ole. Ne, jotka luottavat omaan voimaansa ja viisauteensa ovat järkeistäneet Jumalan johdatuksen. Lapsenomainen odotus ja usko on kadonnut, eivätkä nämä ihmiset edes odota mitään saavansa, sillä he kulkevat oman viisautensa varassa.

Jumala täyttää Pyhällä Hengellä ne, jotka Häntä tottelevat. Ne, jotka odottavat anoen Jumalan apua ja johdatusta, eivätkä turvaa omaan ymmärrykseensä, vaan luottavat Hänen armoonsa! Ne lupaukset, jotka on Raamattuun kirjoitettu, toteutuvat! Päivä tulee, jolloin tuo onki alkaa liikahtelemaan, ei ihmisen voimasta, vaan Jumalan voimasta! Irrallaan Jeesuksesta me emme ole mitään. Hänessä me omistamme Hänen voittonsa ja Hänen elämänsä!

Opetuslapset olivat pyytäneet kalaa koko yön saamatta mitään, ja aamun sarastaessa Jeesus seisoi rannalla heidän palatessa ja sanoi: "Heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte." He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. ” – Kuuliaisuus Jumalan äänelle tuo ilon elämään, silloin syvimmätkin tarpeesi täyttyvät. Vaikeuksissa ja niiden läpi kulkiessamme, Jeesus on lamppumme - Ps. 119:105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

Jes. 58:11 Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu.

Markus Järvinen

Jumalan mielen mukainen kuningas

1 Sam 10:23-24 Niin he juoksivat ja toivat hänet sieltä, ja kun hän asettui kansan keskelle, niin hän oli päätänsä pitempi kaikkea kansaa. Ja Samuel sanoi kaikelle kansalle: "Näettekö, kenen Herra on valinnut; sillä ei ole hänen vertaistansa koko kansan joukossa." Niin koko kansa riemuitsi huutaen: "Eläköön kuningas!"

Israelin kansa vaati itselleen kuningasta ja Saulista tuli ensimmäinen kuningas. Jumala oli johdattanut kansansa pois Egyptistä ja johdattanut heidät luvattuun maahan. Jumala kantoi heitä niin kuin Isä lastaan ja huolehti heistä. Kansan tahto ei ollut Jumalan mieleen, sillä Hän on kansansa Kuningas. Kun kansa vaatimalla vaati itselleen kuningasta, niin Jumala antoi heille kuninkaan. Jumala antoi juuri sitä mitä he halusivat, sillä ulkoisesti Saul täytti ihmisen kuvan kuninkaasta. Raamattu sanoo, että hän oli päätänsä pitempi kaikkea kansaa, eikä ollut hänen vertaistansa. Kansa vaihtoi Jumalan inhimilliseen heikkouteen.

Jumala antoi Henkensä Sauliin ja valmisti häntä siihen tehtävään, mutta silti hän epäonnistui, miksi? Hänen katseensa oli maallisissa, itsessään ja siinä mitä hän on ihmisten silmissä. Jumala vastasi kansansa rukoukseen kuninkaasta, Hän antoi juuri sitä mitä he halusivat. Hän on kuva ihmisen tahdosta ja halusta!

Sitten tulee Jumalan mielen mukainen mies Daavid, joka ei ulkoisesti alkuunkaan vastannut olemukseltaan kuningasta, mutta oli Jumalan valinta. Daavidin katse oli Herrassa ja Jumalan tahdossa, niin kuin me voimme monesta kohdin Raamattua lukea. Tämä mies oli Jumalan tahto kansalleen kuninkaaksi Saulin jälkeen, ja me tiedämme ja voimme lukea monista psalmeista, Daavidin sydämestä! David on kuva Jumalan tahdosta.

Jumalan tahto on aina hyväksi ja sitä kannattaa etsiä. Monesti Jumalan tahto voi näyttää oudolta ja jopa väärältä siinä kohden. Loot valitsi Sodoman lakeuden josta sanottiin, että se oli kuin Herran puutarha. Kysymys ei ole siitä mitä meidän silmäämme näyttää, vaan mikä on Jumalan tahto, sillä Jumala muuttaa erämaan lähteiden maaksi ja vuodattaa virrat kuivaan maahan. Jumalan tahdosta Daavidin sukulinjasta syntyi Jeesus, Kuninkaiden Kuningas ja Herrojen Herra! Kuka sitä silloin olisi nähnyt tai tiennyt, joten kuuliaisuus Jumalan tahdolle tuo siunauksen meidän elämäämme!

Kuulkaa kaikki te, joilla on mielessä taivasmatkat ja Jumalan pyhä tie, ei Jumala ole niin kuin ihminen! Ei Hän tässä asiassa muuttanut tahtoansa/mieltänsä, siitä että Jumala on kansansa Kuningas, eikä ihminen. Vaan Hän vahvisti sen, sillä Daavidin istuimella istuu tänään Kuningas, Jeesus Kristus, joka on Itse Jumala!

Markus Järvinen

Vapaana orjuudesta

2 Moos 5:1 Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät ja sanoivat faraolle: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa."

Kun Jumala lähetti Mooseksen ja Aaronin faraon luokse niin farao vastasi näin: "Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel? Minä en tunne Herraa enkä päästä Israelia." Vihollinen edelleen toimii samalla tavalla. Vaikka jokainen ihminen on Jumalan omaisuutta, vihollinen toimii niin kuin hän omistaisi heidät. Asiahan ei näin ole! Onko sinulla jokin asia, jonka kanssa olet paininut? Olet vienyt sen Herralle ja olet huomannut, että se on entistä vahvemmin kietoutunut sinuun?

Tunnemme tämän tarinan. Farao vain lisäsi israelilaisten työtaakkaa ja vahvemmin orjuutti heidät. Vihollinen nousee pelottelemaan, kun alamme rukoilla asioiden puolesta ja viemme ne Jumalalle! Totuus on se, että Jumala vei kansansa pois orjuudesta ja vapautti heidät väärästä taakasta. Näin se on meidänkin kohdallamme tänään, sillä me kuulumme Hänelle ja olemme Hänen omaisuuttaan. Hän vie meidät vapauteen! Kun Pyhä Henki näyttää tämän tosiasian meille, niin me näemme vihollisen pelottelun yli ja saamme rohkeuden mennä eteenpäin, sillä Jumala johdattaa meitä! Vaikka me näemme oman voimattomuutemme, kuitenkin me voimme uskon silmin nähdä itsemme kulkemassa Punaisen meren halki ja ylistämässä ja riemuitsemassa Jumalan antamasta voitosta ja vapaudesta toisella puolella rantaa!

Koko kansan Jumala vei ulos Egyptistä eikä kukaan jäänyt sinne orjuuteen! Näin se on tänäänkin meidän kohdallamme, yksikään Jumalan lapsi ei jää jälkeen, vaan saamme elää Jumalan armosta! On asiat sitten mitä hyvänsä, niin Hän vie meidät vapauteen! Kun Jeesus asuu meissä, niin Hän ei suostu olemaan missään vankilassa, tai orjuudessa, vaan Hän on ylösnoussut Jumalan Poika, joka lunasti meidät kaikesta vihollisen vallasta ja voimasta!

Markus Järvinen